Кредитування експорту здойсню ться у формо

Кредитування експорту проводиться в двох формах  в останнім часом широкого поширення набуло відкриття банками так званих кредитних ліній для своїх іноземних позичальників на оплату зовнішньоторговельни. Кваліфікаційні вимоги для посади менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності відповідають вимогам довідника кваліфікаційних характеристик професій. Передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);. - переоформлення комерційного кредиту на банківський. У разі оформлення комерційног. Кредитування експорту: - одна з поширених форм стимулювання. Державні банки надають компаніям на розвиток експортного виробництва середньострокові (до 5 років) і довгострокові (до 25-30 років) кредити. Читать работу online по теме: шпаргалка з міжнародної економіки. Вуз: кнэу. Предмет: [несортированное]. Размер: 1.18 mб. Міжнародний кредит — це економічні відносини, які виникають між державами, іноземними комерційними банками та фірмами з метою передавання валютних, кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення. У міжнародній практиці прийнято, що поточні конверсійні операції здійснюються на умовах спот, тобто з датою валютування на 2-й робочий день після дня укладання угоди.. Російською мовою даний вираз отр. Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті експорту устаткування, сировини, палива; у процесі виробництва у. Довгостроковий міжнародний кредит, призначений, як правило, для інвестування в основні засоби виробництва, обслуговує близько 80% експорту машин та комплектного устаткування, нові форми міжнародного то. Кредитування зовнішньої торгівлі – це надання кредитів учасникам зовнішньоторговельних операцій для стимулювання та сприяння експорту й імпорту. Хоча зовнішньоторговельний кредит є лише окремою формою. Кредитування зовнішньої торгівлі охоплює кредитування експорту та кредитування імпорту. Розрізняють такі форми кредитування експорту: коли настане термін оплати, останній тримач трати предявляє її до о. Так, держави широко практикують кредитування експорту і страхування експортних кредитів як засіб конкурентної боротьби на світових ринках. Для здійснення операцій по страхуванню зовнішньоторгових креди. Форми експорт. Кредит-ня  експ. Кредити можуть бути: -короткостроковими – на строк до 1 року, для кредитування експорту споживчих товарів і сировини читать ещё форми експорт. Кредит-ня: -субсидійовані. Після відходу від державної монополії на зовнішню торгівлю всі зацікавлені підприємства, фірми та товариства, незалежно від форми власності, включилися в зовнішньоекономічні звязки. Експорт товару в ме. Size: 5.73 mb.; о. С. Брагін, директор департаменту валютного контролю та ліцензування національного банку україни. Та об`єктивно зумовленою практикою здійснення еко- номічної капіталу у виробничий у результаті експорту устатку- вання. Банки надають експортні та фінансові кредити. Фінансовий кредит – це надання кр. Найбільший розвиток форфейтинг отримав у країнах, де відносно слабко розвинене державне кредитування експорту. Спочатку форфейтіро-вання форфейтинг володіє істотними перевагами, що робить її привабливо. Кредитування експорту може здійснюватися у таких формах: - авансові платежі, які надають країни-експортери іноземним виробникам; - банківського кредитування: надання кредитів в дорозі; відкриття кредит. Держава для захисту своїх виробників не тільки обмежує імпорт, але і заохочує у формі субсидій вітчизняних експортерів. Експортні субсидії можуть бути у формах прямих дотацій, пільгового оподаткування.

Кредитування експорту: - одна з поширених форм...

Передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);. - переоформлення комерційного кредиту на банківський. У разі оформлення комерційног.Після відходу від державної монополії на зовнішню торгівлю всі зацікавлені підприємства, фірми та товариства, незалежно від форми власності, включилися в зовнішньоекономічні звязки. Експорт товару в ме.Найбільший розвиток форфейтинг отримав у країнах, де відносно слабко розвинене державне кредитування експорту. Спочатку форфейтіро-вання форфейтинг володіє істотними перевагами, що робить її привабливо.

кредиты в credit bank

Форми міжнародного кредиту

Довгостроковий міжнародний кредит, призначений, як правило, для інвестування в основні засоби виробництва, обслуговує близько 80% експорту машин та комплектного устаткування, нові форми міжнародного то.Size: 5.73 mb.; о. С. Брагін, директор департаменту валютного контролю та ліцензування національного банку україни.Читать работу online по теме: шпаргалка з міжнародної економіки. Вуз: кнэу. Предмет: [несортированное]. Размер: 1.18 mб.Міжнародний кредит — це економічні відносини, які виникають між державами, іноземними комерційними банками та фірмами з метою передавання валютних, кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення.Та об`єктивно зумовленою практикою здійснення еко- номічної капіталу у виробничий у результаті експорту устатку- вання. Банки надають експортні та фінансові кредити. Фінансовий кредит – це надання кр.

кредиты воронеж форум

Кредитування зовнішньої торгівлі

Держава для захисту своїх виробників не тільки обмежує імпорт, але і заохочує у формі субсидій вітчизняних експортерів. Експортні субсидії можуть бути у формах прямих дотацій, пільгового оподаткування.Кваліфікаційні вимоги для посади менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності відповідають вимогам довідника кваліфікаційних характеристик професій.Кредитування зовнішньої торгівлі охоплює кредитування експорту та кредитування імпорту. Розрізняють такі форми кредитування експорту: коли настане термін оплати, останній тримач трати предявляє її до о.У міжнародній практиці прийнято, що поточні конверсійні операції здійснюються на умовах спот, тобто з датою валютування на 2-й робочий день після дня укладання угоди.. Російською мовою даний вираз отр.

кредиты без регистрации

Кредит под залог недвижимости -12,5% – до 20 лет.

Кредитування експорту проводиться в двох формах  в останнім часом широкого поширення набуло відкриття банками так званих кредитних ліній для своїх іноземних позичальників на оплату зовнішньоторговельни.Так, держави широко практикують кредитування експорту і страхування експортних кредитів як засіб конкурентної боротьби на світових ринках. Для здійснення операцій по страхуванню зовнішньоторгових креди.Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті експорту устаткування, сировини, палива; у процесі виробництва у.Форми експорт. Кредит-ня  експ. Кредити можуть бути: -короткостроковими – на строк до 1 року, для кредитування експорту споживчих товарів і сировини читать ещё форми експорт. Кредит-ня: -субсидійовані.

кредиты в курске с плохой кредитной историей

Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б ...

Внутрішні кредити -кредити, що надаються національними субєктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним субєктам. · іноземні валютні (грошові) кредити - надані у грошовій фор.Експортні кредити – кредити, пов'язані з обслуговуванням та заохоченням експорту, їх сутність полягає у відстроченні платежу, що полегшує покупцеві придбання товару.Щодо кредитування експорту, то воно може бути здійснене в таких формах: -факторинг, що означає придбання банком або спеціалізованою факторинговою фірмою права вимоги, що стосується виплат за фінансовим.Банки здійснюють видачу кредитів населенню в межах наявних у нього кредитних ресурсів. Видача кредитів здійснюється на основі кредитних угод між банком та індивідуальними позичальниками за місцем пості.

кредитпромбанк винница

Міжнародний кредит це — tissu-nn.ru

Кредитування експорту може здійснюватися у формах: - авансових платежів, які надають країни-експортери іноземним виробникам; - банківського кредитування: надання кредитів в дорозі; відкриття кредитних.Тема 4. Міжнародний кредит. 1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах. 2. Форми та види міжнародного кредиту. 3. Світовий фінансовий ринок. 4. Міжнародні валютно-фінансові.Експортне кредитування передбачає фінансове стимулювання розвитку експорту національних товарів. Воно, як правило, здійснюється у формі надання державних кредитів національним експортерам під пільгові.Поточне кредитування експорту (на період, що охоплює час транспортування й отримання платежу). Найчастіше формою експортних короткострокових кредитних операцій є аванси під інкасо, акредитив з авансом.Кредитування експорту може здійснюватися у таких формах: а) авансові платежі, які надають країни-експортери іноземним виробникам; б) банківського кредитування: надання кредитів в дорозі; відкриття кред.

кредиты в хоумбанке

Библиотека Воеводина _ "Фінанси підприємств" / за ред. А.М ...

Факторинг як метод кредитування експорту розглядають як продаж права щодовимоги торговельних боргів. Експортний факторинг вигідно використовувати заумови, що експортер має проблеми з грошовими потоками.Такі банки також гарантують і враховують векселі експортних кредитів, що надаються комерційним банкам. У сша та для більшості держав є основною формою зов-нішньоекономічних звязків і здійснюється через.Кредитування експорту - export credit facility. Украинско-английский бизнес словарь.  кредитування експорту перевод с украинского языка на английский язык в других словарях. Читать ещё кредитування екс.Кредитування експорту проводиться за формою  - відновлювальна, або ролловерние, кредитна лінія (різновид кредитної лінії, яка зазвичай застосовується в кредитних операціях евровалютного ринку) читать е.

кредитование строительства в беларуси

Підтримка експортного виробництва та стимулювання експорту

Метою курсової роботи є дослідження ключових аспектів міжнародного кредиту, його принципи та форми. Обєкт дослідження – міжнародний кредит. Предмет дослідження – принципи і форми міжнародного кредиту.Кредитування зовнішньої торгівлі. : воно включає кредитування експорту та кредитування імпорту. Кредитування експорту проводиться у формі: 1. Купівельного авансів, видаваних імпортерами тієї чи іншої к.A forfait - цілком, загальна сума) являє собою форму кредитування експорту банком або фінансовою компанією шляхом купівлі ними без обороту на.  форфетирование звільняє експортерів від кредитних ризиків.– кредит з фіксованою сумою, який передбачає, що узгоджена кредитним договором сума надходить на рахунок підприємства тільки один раз  – овердрафт – форма кредитування експорту, за якою банк списує гро.Міжнародні економічні відносини проявляються в різних формах. Основні форми: 1) зовнішня торгівля; зовнішню торгівлю товарами україна здійснює більш як із 200 країнами. Найбільш відчутне 4) надання кре.Форми міжнародних розрахунків - международные отношения. У даному випадку запис на кредитування рахунку отримувача здійснюється швидше, ніж при переказі. Якщо на думку розділ 3 проблеми і перспектива р.

кредиты в банках города омск

Читать Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах ...

Розрізняють такі форми кредитування експорту: а) форма купівельних авансів, які надають країни-експортери іноземним виробникам  різновидом кредитної лінії. Є поновлювана (роловерна) кредитна лінія, яка.Окрім опосередкованого кредитування імпортерів у формі врахування виданих їм чи акцептованих банком векселів, кредитування на основі документарного  спільно зі світовим банком успішно втілюється в житт.Експортне кредитування являє собою одну з форм прихованого субсидування експорту, яке розглядалось вище. Експортне кредитування — це фінансовий метод зовнішньоторговельної політики, який передбачає фін.Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів форма кредиту синтизує зміст і організацію кредитних відносин.  процес кредитування пов’язаний з наявністю поточного рахунку клієнта з використання.Міжнародне кредитування та фінансування країн, що розвиваються. Сутність міжнародних валютно-фінансових відносин. Міжнародні валютні відносини як форма міжнародних економічних відносин являють собою си.

кредитоспособность это в словаре

Кредит — Википедия

Нюватися також у будь-якій іншій майновій формі або у формі немайно- вих активів (досвіду робо.ться в период аграрной реформы п а столыпина гг эта реформа была смелым ответом на новые. Читать ещё нюват.27 дек. 2017 г. - відповідно п. 291.5 ст. 291 податкового кодексу україни не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп субєкти: господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприєм.5 авг. 2015 г. - здійснює регулювання економіки. Потреба у однак здебільшого кредитування зовнішньої торгівлі здійснюється банками. Фірмовий кредит - це традиційна форма кредитування експорту, при якій.1 мар. 2017 г. - 21, які полягають в оновленні форми податкової декларації з пдв (далі – декларація) та порядку її заповнення. Виробництва та 14 коригування податкового кредиту у звязку із постачанням.

кредиты всем р ф

Фінансування та кредитування експортно-імпортних...

Необхідність і суть кредиту. Роль кредиту в ринковій економіці важко переоцінити. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає відносини між кредиторами і позичальниками. П.Форми міжнародного кредиту та їх класифікація форми міжнародного кредиту можна класифікувати за кількома головними ознаками, що наприклад, у великобританії гарантування ек спортних кредитів здійснює ур.17 нояб. 2017 г. - отже, субєкт господарювання, що здійснює експорт пального, не повинен реєструватись платником акцизного податку як особа, що реалізує пальне. Форма запиту встановлена положенням про.

кредиты барнаул онлайн

Кредитування зовнішньої торгівлі включає кредитування...

До кінця терміну д) компенсаційні угоди - форма довгострокового кредитування, за якої  показники: зовнішній борг/експорт (275%), зовнішній борг/внд (50%), платежі з обслуговування боргу (основний борг.У франції система кредитування експорту побудована на обовязковій згоді уряду, хоча здійснюється здебільшого приватними банками за рахунок фінансування надається іноземними кредиторами у формі експортн.Кредиторами і позичальниками можуть також виступати міжнародні організації, регіональні обєднання держав, асоціації виробників та експортерів товарів. Міжнародний кредит – це форма руху позичкового кап.Короткострокове кредитування експортера - надає експортеру кошти для покриття його витрат від.Читать тему: характеристика основних форм кредитування експорту на сайте лекция.орг.2.2 специфічні форми кредитування експортерів.  аванси під інкасо є прийнятним методом кредитування експорту за умови, що банк-кредитор виконає інкасування і що векселі підлягають оплаті у країні та в.

кредиты без залога мариупол

Форми міжнародного кредиту та технології кредитування

§ 2. Кредитування зовнішньої торгівлі: кредитування зовнішньої торгівлі включає кредитування експорту та імпорту. Кредитування експорту проводиться у двох формах. 1. Фірмового кредиту - купівельних ава.30 июн. 2015 г. - на студопедии вы можете прочитать про: основні форми кредитування експорту: суть, переваги та недоліки використання. Е) компенсаційні угоди – форма довгострокового кредитування, за як.Size: 5.73 mb.; о. С. Брагін, директор департаменту валютного контролю та ліцензування національного банку україни.Порядок квотування виробництва та/або обігу (включаючи експорт та імпорт), а також розподілу квот встановлюється кабінетом міністрів україни а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних.Формы кредита - это разновидности кредита, вытекающие из сущности кредитных отношений. Выделяют товарную и денежную, смешанную (товарно-денежную) формы кредита, банковский кредит, коммерческий кредит ч.

кредиты в кременчуге

Основні аспекти кредитування зовнішньоекономічної...

Захист українських виробників та експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, повязаних з здійсненням експорту товарів українського походження. Державна підтримка національного експорту украї.Застава товару для одержання кредиту здійснюється в трьох формах: тверда застава (визначена товарна маса закладається на користь банку); застава товару в банківське кредитування експорту й імпорту вист.16 мар. 2016 г. - рух цієї форми капіталу повязаний із наданням субєктам світового ринку валютних та кредитних ресурсів на умовах повернення, визначення термінів, на які кредити економічні звязки країн.В) онкольний кредит. 15. Форма кредиту, що представляє собою різновид торгово-комісійної операції, повязана з кредитуванням оборотних коштів: а) факторинг;. Б) овердрафт;. В) вексельний кредит. 16. При.Формы осуществления экспортного кредитования. Экспортные кредиты также могут предоставляться в нескольких основных формах: кредит поставщика, который выдает экспортная фирма покупателю читать ещё формы.Кредитування експорту і імпорту ::: сайт популярних українських підручників.

кредиты в горно-алтайске с плохой кредитной историей

Кредитування зовнішньоекономічної діяльності...

Вони офіційно визнані сот правилами державної підтримки кредитування і страху-вання експорту на основі залучення бюджетних коштів.  вої установи ека у формі публічного акціо-. Нерного товариства з мето.Основні види комерційного кредиту: фірмовий кредит; • вексельний кредит; обліковий кредит, кредит за відкритим рахунком; овердрафт; акцептний кредит; факторинг; форфейтування; лізинг. Фірмовий кредит —.В звязку з цим значний інтерес представляє вивчення форм міжнародних розрахунків, вживаних при експорті та імпорті товарів, дослідження їх переваг та недоліків. Міжнародні розрахунки охоплюють розрахун.Навчальні та наукові матеріали, банківський кредит , його види , форма. Його кредитування і вживає заходів дострокового стягнення виданої позики. Лише комплексний підхід до виділення видів банківськог.Найвигіднішою для продавця і найменш вигідною для покупця є оплата готівкою. Але на практиці така форма застосовується для короткострокових зео на незначні суми. Здебільшого, особливо при експорті маши.

кредитпромбанк херсон адрес

Грошово-кредитне регулювання економоки здойсню ться...

1) кредит надається у грошовій формі;. 2) термін кредиту від 3 до 7 років;. 3) надається під купівлю машин, обладнання, транспортні засоби;. 4) обсяг кредиту 10—15 % вартості контракту. Переваги фірмов.Експортні кредити належать до спеціальних і мають значну державну підтримку, головною формою якої є надання державних гарантій експортного кредиту, покликаних усунути експортний ризик, не охоплений ком.Кредитування експорту проводиться в двох формах  в останнім часом широкого поширення набуло відкриття банками так званих кредитних ліній для своїх іноземних позичальників на оплату зовнішньоторговельни.Залежно від об'єкту кредитних відносин виділяють такі форми кредитування  при цьому кредит сприяє розвитку експорту традиційних товарів, використовуються як засіб врегулювання платіжного балансу к.Кредитування експорту проводиться в двох формах  в останнім часом широкого поширення набуло відкриття банками так званих кредитних ліній для своїх іноземних позичальників на оплату зовнішньоторговельни.

кредитомания online

Валютно-кредитних установ - 5rik.ru

Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до бюджетного кодексу україни мають проводитися з іншого бюджету; здійснення порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт.Захист українських виробників та експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, повязаних з здійсненням експорту товарів українського походження. Державна підтримка національного експорту украї.Експортний лізинг відносять до альтернативних форм кредитування міжнародної торгівлі. З неоднаковою інтерпретацією його у законодавстві різних країн (проте можна спостерігати тенденцію щодо уніфікації.Міжнародне кредитування здійснюється в різноманітних формах та видах. Є і змішана форма міжнародного кредиту – фірмово-банківські кредити. Довгостроковий міжнародний кредит призначений, як правило, для.В світовій практиці існують певні форми здійснення експортних операцій, кожна з яких має свою специфіку та форми здійснення розрахунків по ним. Країна, фірма якої здійснює реекспорт, отримує торговий п.

кредиты для малого бизнеса 24.ру

6.1. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі ... - Srinest.com

Вони здійснюють кредитування обмеженої кількості юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства та своїх статутів. 5.2. Суть та функції. Форфетування є формою кредитування експорту банком або.Поняття товарного ринку, товару, конкурентоспроможності з точки зору експортних і імпортних можливостей підприємства. 18. Розробка основні умови міжнародних кредитів. 1.. Правові форми іноземних субєк.Комерційний кредит – це первинна форма кредиту, яка передбачає продаж товару експортером з відстрочкою платежу імпортером. Кредит на 8-15 років машини, устаткування для створення або реконструкції підп.

кредиты аваль банк кривой рог

Ломбардний кредит нада ться

Большая ленинградская библиотека - рефераты - факторинг і форфейтинг як нетрадиційні форми експортного фінансування. Факторинг і факторинг: суть, види та механізм здійснення факторинг як метод кредитув.Експортний лізинг відносять до альтернативних форм кредитування міжна-родної торгівлі. Лізинг — це кредит, що надається під основні засоби. Число учасників лізингової угоди залежно від економічних умов.5 февр. 2012 г. - зовнішня торгівля - це торгівля між країнами, що складається з вивезення (експорту) і ввезення (імпорту) продукції та послуг. Особливість міжнародних комерційних операцій полягає в то.Так, до видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в україни субєкти підприємництва незалежно від форми власності та їхньої організаційно-правової форми належать: експорт та імпорт товарів,.

кредиты в витебске без справок о доходах

Шпаргалка по "Валютные операции" — шпаргалка - FreePapers.ru

Сутність міжнародного кредиту як форми руху позикового капіталу, його функції в сучасному світовому господарстві. 2. Застава товару для одержання кредиту здійснюється в трьох формах: тверда застава (пе.Здійснення державою програм гарантування або стра хування експортних кредитів, програм страхування або га рантування незростання вартості товарів, слід зазначити, що як експортне кредитування можна вик.Сутність кредитування та функції кредиту. Кредитна лінія. Револьверний кредит. Контокорент. Овердрафт. Разовий кредит.Еще по теме 52. Характеристика основних форм кредитування експорту  19. Характеристика основных форм органических нарушений голоса. 62. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.Однією з форм кредитування експорту банками з 60-х років став кредит покупцю (на 5-8 і більше років).  2. Кредити міжнародних і регіональних валютно-кредитних і фінансових організацій. Читать ещё одніє.Тих чи інших формах міжнародного співробітництва. Крім того, страхування, які є обовязковими для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, тобто кордоном; страхування відповідальності за здійснення р.

кредиты в евросети отзывы

ТЕМА 10 МФ

На студопедии вы можете прочитать про: порядок кредитування експортерів та імпортерів іноземною валютою. Подробнее.Експортне кредитування являє собою одну з форм прихованого субсидування експорту, яке ми уже розглядали вище [83].  - середньострокові ( від 1 до 5 років для кредитування експорту машин та обладнання).Умови платежу при кредитуванні експорту: - платіж на основі акредитива (акредитив з відстрочкою)  кредитування імпорту має дві форми: • комерційний кредит читать ещё умови платежу при кредитуванні експ.До кінця терміну д) компенсаційні угоди - форма довгострокового кредитування, за якої  показники: зовнішній борг/експорт (275%), зовнішній борг/внд (50%), платежі з обслуговування боргу (основний борг.6 дек. 2009 г. - цей вид кредиту здійснюється за рахунок як зовнішніх так й внутрішніх джерел. Що характеризують окремі сторони кредитних відносин, прийнята така класифікація форм міжнародного кредиту.– методи ціноутворення за кредитами. Важливе значення для ефективної організації кредитних відносин між банками та клієнтами має дотримання принципів банківського  8. Сутність та розвиток кредитування.

кредиты в банках костаная с самым низким процентом

Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів ...

До кінця терміну д) компенсаційні угоди - форма довгострокового кредитування, за якої  показники: зовнішній борг/експорт (275%), зовнішній борг/внд (50%), платежі з обслуговування боргу (основний борг.Експорт капіталу здійснюється в різних формах. Найбільш поширена форма застосування ринок капіталів підрозділяється на ринок цінних паперів, ринок середньо і довгострокового кредиту, певну частину валю.Кредитування зовнішньої торгівлі – надання кредитів для стимулювання і сприяння експорту та імпорту або для здійснення зовнішньоторговельних операцій з метою посилення наприкінці 90-х xx ст. Значно зро.Споживчий кредит за формою надання поділяється на прямий (надається безпосередньо банківськими  близько 80% усього ринку споживчого кредитування сконцентровано в великих торгівельних мережах фокстрот,.Реферат: факторинг і форфейтинг як нетрадиційні форми експортного фінансування міністерство освіти і науки україни чернівецький факторинг: суть, види та механізм здійснення. 2. Факторинг як метод креди.

кредитование физлиц в новосибирске
ajeg.jocacehegy.ru © 2017
RSS 2.0